การแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานรถยนต์ที่จำหน่ายไปแล้วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์อย่างสูงสุด บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจสอบและแก้ไข ณ ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องเข้ารับบริการดังกล่าว โดยกรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ในช่องด้านล่าง

ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเข้ารับบริการ กรุณา กรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ ในช่องด้านล่าง